เตาย่างในแนวตั้ง

เตาย่างในแนวตั้ง (Electric Vertical Broiler)

เตาย่างในแนวตั้ง (Electric Vertical Broiler)
• รหัสสินค้า SE-WYE-890-B
• เป็นเตาย่างแบบใช้พลังงานไฟฟ้า
• สามารถปรับอุณหภูมิได้
• คงทนแข็งแรง
• สินค้ารับประกัน 1 ปี
• ขนาด 450x480x900mm.
• สามารถใช้ได้ทุกที่
• ให้พลังไฟ 3 KW
• ใช้กำลังไฟฟ้า 220 V

Back to Top