โรงงาน

• โรงงานGlobal Tasetai Co.,Ltd.
• Gaysorn Land Asset Management
• บริษัท บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล คุยซีน จำกัด (นวนคร)
• ศูนย์อาหาร บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สระบุรี)
• ศูนย์อาหารพนักงานอาคารมณียา
• ศูนย์อาหารพนักงาน ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ อาคารมณียา ชั้น 12
• ศูนย์อาหาร บริษัทเครื่องนุ่งห่ม จำกัด (กรุงเทพฯ)
• ศูนย์อาหาร บ.Bayer Materiallscience นิคม มาบตาพุต จ.ระยอง

Back to Top