เตาทอดแก๊สแบบ 2 ถัง

เตาทอดแก๊สแบบ 2 ถัง (Two Basket Deep Flyer)

เตาทอดแก๊สแบบ 2 ถัง (Two Basket Deep Flyer)
• เป็นเตาทอดแบบตั้งโต๊ะ
• มีถังทอดจำนวน 2 ช่อง
• สามารถปรับอุณหภูมิได้
• คงทนแข็งแรง
• สินค้ารับประกัน 1 ปี

Back to Top