เตาอบเบเกอรี่ไฟฟ้าสแตนเลส

เตาอบเบเกอรี่ไฟฟ้าสแตนเลส (Stainless Electric Oven 1 Layer 1 Disc)

เตาอบเบเกอรี่ไฟฟ้าสแตนเลส (Stainless Electric Oven 1 Layer 1 Disc)

• รหัสสินค้า SE-DFL-11C
• เตาอบใช้พลังงานไฟฟ้า
• ให้ความร้อนดีเยี่ยม
• คงทนแข็งแรง
• พลังงานไฟที่ใช้ 3.4 KW/220V
• น้ำหนักสุทธิ 35 กิโลกรัม
• สินค้ารับประกัน 1 ปี
• ขนาด 920x700x410mm.

เตาอบเบเกอรี่ไฟฟ้าสแตนเลส (Stainless Electric Oven 1 Layer 2 Disc)

• รหัสสินค้า SE-DFL-12C
• เตาอบใช้พลังงานไฟฟ้า
• ให้ความร้อนดีเยี่ยม
• คงทนแข็งแรง
• พลังงานไฟที่ใช้ 6.6 KW/220V
• น้ำหนักสุทธิ 84 กิโลกรัม
• สินค้ารับประกัน 1 ปี
• ขนาด 1220x880x520mm.

เตาอบเบเกอรี่ไฟฟ้าสแตนเลส (Stainless Electric Oven 2 Layer 4 Disc)

• รหัสสินค้า SE-DFL-24C
• เตาอบใช้พลังงานไฟฟ้า
• ให้ความร้อนดีเยี่ยม
• คงทนแข็งแรง
• พลังงานไฟที่ใช้ 13.2 KW/380V
• น้ำหนักสุทธิ 172 กิโลกรัม
• สินค้ารับประกัน 1 ปี
• ขนาด 1200x880x1270mm.

เตาอบเบเกอรี่ไฟฟ้าสแตนเลส (Stainless Electric Oven 3 Layer 6 Disc)

• รหัสสินค้า SE-DFL-36C
• เตาอบใช้พลังงานไฟฟ้า
• ให้ความร้อนดีเยี่ยม
• คงทนแข็งแรง
• พลังงานไฟที่ใช้ 19.8 KW/380V
• น้ำหนักสุทธิ 240 กิโลกรัม
• สินค้ารับประกัน 1 ปี
• ขนาด 1200x8800x1580mm.

เตาอบเบเกอรี่ไฟฟ้าสแตนเลส (Stainless Electric Oven 3 Layer 9 Disc)

• รหัสสินค้า SE-DFL-39C
• เตาอบใช้พลังงานไฟฟ้า
• ให้ความร้อนดีเยี่ยม
• คงทนแข็งแรง
• พลังงานไฟที่ใช้ 25.2 KW/380V
• น้ำหนักสุทธิ 320 กิโลกรัม
• สินค้ารับประกัน 1 ปี
• ขนาด 1620x880x1580mm.

Back to Top