TRAFS 2013

บริษัท สมาย อีคลวิปเมนท์ ในงานจัดแสดงสินค้าทางด้านธุรกิจอาหาร และธุรกิจโรงแรม หรือ TRAFS 2013 ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 25 - 28 ก.ค.56 ณ.ไบเทค บางนา

ที่ไบเทคบางนา ซึ่งได้รวบรวมเทคโนโลยี่ เครื่องและอุปกรณ์ในการผลิตอาหาร จากแบรนด์ต่างๆจากทั่วทุกมุมโลก

      

Back to Top