เครื่องผสมแป้ง

เครื่องผสมแป้ง (Mixer SE-BYH-15)

เครื่องผสมแป้ง (Mixer SE-BYH-15)

• รหัสสินค้า SE-BYH-15
• ความเร็วของเครื่องได้คำนวนให้ทำการผสมได้อย่างดี
• คงทนแข็งแรง
• พลังงานไฟที่ใช้ 2.9 KW/380V
• ความจุ 15 กิโลกรัม
• สินค้ารับประกัน 1 ปี
• น้ำหนักสุทธิ 180 กิโลกรัม
• ขนาด 970x490x1050mm.

เครื่องผสมแป้ง (Mixer SE-BYH-25)

• รหัสสินค้า SE-BYH-25
• ความเร็วของเครื่องได้คำนวนให้ทำการผสมได้อย่างดี
• คงทนแข็งแรง
• พลังงานไฟที่ใช้ 3.8 KW/380V
• ความจุ 25 กิโลกรัม
• สินค้ารับประกัน 1 ปี
• น้ำหนักสุทธิ 320 กิโลกรัม
• ขนาด 1030x580x1120mm.

เครื่องผสมแป้ง (Mixer SE-BYH-50)

• รหัสสินค้า SE-BYH-50
• ความเร็วของเครื่องได้คำนวนให้ทำการผสมได้อย่างดี
• คงทนแข็งแรง
• พลังงานไฟที่ใช้ 5.4 KW/380V
• ความจุ 50 กิโลกรัม
• สินค้ารับประกัน 1 ปี
• น้ำหนักสุทธิ 400 กิโลกรัม
• ขนาด 1125x680x1205mm.

เครื่องผสมแป้ง (Mixer SE-BYH-75)

• รหัสสินค้า SE-BYH-75
• ความเร็วของเครื่องได้คำนวนให้ทำการผสมได้อย่างดี
• คงทนแข็งแรง
• พลังงานไฟที่ใช้ 8.4 KW/380V
• ความจุ 75 กิโลกรัม
• สินค้ารับประกัน 1 ปี
• น้ำหนักสุทธิ 600 กิโลกรัม
• ขนาด 1470x820x1350mm.

Back to Top